Administrationsgebyr

Du modtager i slutningen af september 2017 en opkrævning på det årlige administrationsgebyr. Gebyret dækker virksomhedernes andel af Næstved Kommunes omkostninger med at administrere affaldsordningerne.
Du skal betale et gebyr for hvert p-nummer, du har registreret i din virksomhed. Vi bruger de oplysninger, du selv har indberettet til CVR.

I 2017 er beløbet 320,85 kr. inklusive moms.

Læs mere i Affaldsbekendtgørelsen § 53, 56 og 57.

Hvorfor skal jeg betale administrationsgebyr?

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne opkræve et administrationsgebyr.

Du kan ved at klikke her læse mere i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 8.